f

สัปดาห์แข่งขันสาธิตศิลปหัตถกรรมชนเผ่า งานเที่ยว ชม ชนเผ่า

เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 ส.ค.60 ที่ผ่านมา บจก.เม้กกะมีเดียฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมสัปดาห์การแข่งขันสาธิตศิลปหัตถกรรมชนเผ่า ในงานเที่ยว ชม ชนเผ่า ณ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง ภายในบริเวณสวนหลวง ร.9 โดยมีทีมเข้าแข่งขันจากวิทยาอาชีวศึกษาเชียงใหม่, วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง และวิทยาลัยเทคโนโลยีพานิชยการเชียงใหม่ โดยได้นำผลงานการออกแบบผ้าชนเผ่ามาประยุกต์เข้ากับสมัยใหม่ ผ่านการเดินแฟชั่นโชว์สู่สายตาและผู้ร่วมงานคับคั่ง

 

 

100-cover