f

แถลงข่าว งานวันเกษตรแห่งชาติ 2559 ภายใต้แนวคิด คนไทยใจเกษตร Happy Agriculture พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วสารทิศ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จัดแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559 ภายใต้แนวคิด คนไทยใจเกษตร Happy Agriculture เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และเทคโนโลยีด้านการเกษตร การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยี เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและเป็นครัวของโลก ซึ่งงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559 คนไทยใจเกษตร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 6 มีนาคม 2559

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559 พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วสารทิศภายใต้แนวคิด คนไทยใจเกษตร Happy Agriculture โดยมีนายโอภาส  กลั่นบุศย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน     นายกฤษณ์  ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมด้วย นายพาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้แถลงข่าว ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่

นายโอภาส  กลั่นบุศย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า งานวันเกษตรแห่งชาติเป็นงานประจำปีที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งในแต่ละปีจะมีการหมุนเวียนสถานที่การจัดงานไปยังสถาบันการศึกษาในจังหวัดต่างๆ ของแต่ละภาคที่มีภาควิชาสอดคล้องกับแนวทางดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นโอกาสอันดีที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน การถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรของภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีโอกาสแสดงออกเชิงวิชาการ ทักษะภาคสนามในด้านต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นพร้อมทั้งส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจ และอุตสาหกรรมอีกด้วย ซึ่งในปีนี้เราเห็นว่า  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีรากฐานด้านการเกษตร มีองค์ความรู้ด้านการเกษตร มีประสบการณ์ในการจัดงานเกษตรมาหลายวาระประกอบกับตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ เป็นแรงดึงดูดที่สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างดี  

การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559 ครั้งนี้ ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งด้านวิชาการ นิทรรศการ กิจกรรม การประกวด กิจกรรมนันทนาการ ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย อาทิ กิจกรรมไฮไลท์ มหัศจรรย์เกษตรอินทรีย์ มหัศจรรย์สีสันพรรณไม้ มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต มหัศจรรย์พืชผักและมหัศจรรย์พลังงานทดแทน ได้มีการเตรียมการไว้เกือบ 100 % พร้อมที่จะรอต้องรับผู้มาร่วมงานจากทั่วทุกสารทิศ เชิญไปสัมผัสแบบเต็มๆ ในงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559 งานใหญ่ที่ย่อโลกเกษตรทั่วทิศมาไว้ที่เดียว ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ทุกท่านได้มาชม มาชิม มาสัมผัส มาเรียนรู้ มาสร้างแรงบันดาลใจ มาเปิดโลกทัศน์ใหม่ มาเก็บเกี่ยวความสุข Happy Agriculture

[huge_it_gallery id=”4″]