f

เชียงใหม่เตรียมจัดยิ่งใหญ่ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธ.ค.59

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดยิ่งใหญ่ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2559 ฟื้นขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะย้อนยุคพื้นเมืองโบราณล้านนา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระดมช่างฟ้อนจิตอาสาทั่วจังหวัดเชียงใหม่มากถึง 1,999 คน ร่วมฟ้อนเทียน แสดงความอาลัย ตั้งแต่เวลา 06.45 น. ณ ลานด้านหน้าหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 199 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ส่วนในเวลา 09.00 น. พิธีปลูกต้นไม้ถวายพ่อ ณ ห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม และเวลา 16.00 น. ชมขบวนอันเชิญเครื่องราชสักการะโบราณล้านนา ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

4. แผ่นภาพประชาสัมพันธ์วันคล้ายวันพระราชสมภพ