f

เชียงใหม่จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ทำความดีถวายในหลวง

เช้าวันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในโครงการคนเชียงใหม่ร่วมใจทำความดีเพื่อถวายในหลวง ในวันจันทร์แรกของเดือน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ตลอดทั้งผู้มาติดต่อราชการร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความมุ่งหมายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนำข้าวสารอาหารแห้งไปมอบให้แก่โรงเรียนแบบอยู่ประจำในชนบทห่างไกลของจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีที่ลานขอบสนามหญ้าด้านหน้าอาคารอำนวยการ บริเวณศาลากลางเชียงใหม่ สำหรับครั้งต่อไปมีกำหนดจัดในวันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2559

 

IMG_2234IMG_2227IMG_2224IMG_2210