f

อุทยานหลวงราชพฤกษ์จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีท่ามกลางธรรมชาติและความสวยงามของสวนต่างๆ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วง Green Season โดยมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้มีใจรักสุขภาพ ร่วมออกกำลังกายในสวนสวยทุกๆ เย็น ไม่ว่าจะเป็นการเดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน ตั้งแต่ช่วงเวลา 16.30 น.-18.00 น. และทุกวันอาทิตย์ ชาวจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน เข้าชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้ตลอดทั้งวัน เวลา 08.00-18.00 น. เพียงแสดงบัตรประชาชน และลงทะเบียนที่อาคารจำหน่ายบัตรและจุดตรวจบัตรเข้าชมสวน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-114110-5

HIMG_8953c HIMG_2620 HIMG_2502 HIMG_25l84 HIMG_2l622 H3IMG_2610