f

สัมภาษณ์พิเศษนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

คณะผู้บริหาร และทีมงาน บริษัท เม้กกะมีเดียแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ ในช่วง Live Special พูดคุยกับคุณทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ถึงการบริหารจัดการโครงการต่างๆ สำหรับพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ ติดตามบทสัมภาษณ์พิเศษเทปนี้ได้ทาง Live Channel Live FM 104.25

S__6037604 S__6037605