f

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ 2559″ ครั้งที่ 18

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ 2559″ ครั้งที่ 18

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ 2559″ ครั้งที่ 18 เพื่อเผยแพร่สนับสนุนด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายในพื้นที่ภาคเหนือ

วันนี้ 8 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องหอมุก Old Chiangmai ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ นายเชิดพงษ์ ไชยวัฒน์ธำรง ประธานจัดงาน “ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ 2559” ครั้งที่ 18 โดยมีผู้แถลงนายสุเมธ โศจิพลกุล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ นายเจตพินิฐ รอดภัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1  คุณวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่  คุณสุวรัตนา ยาวิเลิศ รักษาการนายกสมาคมฯ และคุณศิริพร ตันติพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยงานทอเส้นผ้าฝ้ายสานสายใย ใส่สีธรรมชาติ ครั้งที่ 18 ซึ่งเป็นงานประจำปีของสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย จังหวัดเชียงใหม่ (ATSME CM) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่สนับสนุนด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายในพื้นที่ภาคเหนือ โดยการจัดงานทุกครั้งที่ผ่านมา สามารถเพิ่มรายได้และขยายช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มผู้ที่ผลิตผ้าฝ้ายและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ภายในงานมีการออกร้านของผู้ประกอบการกว่า 400 คูหา สินค้าที่นำมาแสดงภายในงาน อาทิ ผลิตภัณฑ์จากผ้าเครื่องทำมือ ผ้าฝ้าย ผ้าไหม อัญมณีเครื่องประดับ เครื่องจักสานเส้นใยพืช ของที่ระลึกและของตกแต่ง เครื่องแกะสลักและผลิตภัณฑ์จากไม้ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ การดาษสา ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาพร้อมนิทรรศการผ้า และกิจกรรมต่างๆ มากมายรวมถึงสินค้าจากประเทศจีนที่ร่วมสร้างสีสันในงาน

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเยี่ยมชมงาน “ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สรธรรมชาติ 2559ครั้งที่ 18 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 3 เมษายน 2559 นี้ ณ ศูนย์อุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ลอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่