f

วันเด็กเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ฟรี

9 มกราคม 59n

 

สวนสัตว์เชียงใหม่คืนความสุขให้เด็กๆ ในวันเด็กแห่งชาติ เสาร์ ที่ 9 มกราคม 2559 สวนสัตว์เชียงใหม่ให้เด็กๆ เข้าชมสวนสัตว์ฟรี พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรี และพบกับกิจกรรมหลากหลายที่สวนสัตว์มอบให้ กิจกรรมแจกของขวัญ , ชมการแสดงของเด็กนักเรียน , ตอบปัญหาชิงรางวัล , ชมความสามารถของสัตว์แสนรู้ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายฟรี ที่สวนสัตว์เชียงใหม่

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5322-1179