f

ร่วมจุดเทียนชัย และชมพลุเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2559 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมจุดเทียนชัย และชมพลุเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2559 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ขอเชิญหน่วยงานทุกภาคส่วน รวมทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัย พร้อมชมพลุเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 61 พรรษา 2 เมษายน 2559 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ โดยจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร และพลุเฉลิมพระเกียรติ ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ (สำหรับประชาชนที่เข้ามาร่วมพิธีดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 053-114110-5