f

พิธีบวงสรวงสักการะดวงพระวิญญาณกษัตริย์ผู้สร้างและสถาปนาเมืองเชียงใหม่ที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

พิธีบวงสรวงสักการะดวงพระวิญญาณกษัตริย์ผู้สร้างและสถาปนาเมืองเชียงใหม่ที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

พิธีบวงสรวงสักการะดวงพระวิญญาณกษัตริย์ผู้สร้างและสถาปนาเมืองเชียงใหม่ที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์  เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 20 มี.ค.59 เวลา 09.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันบวงสรวงสักการะดวงพระวิญญาณกษัตริย์ผู้สร้างและสถาปนาเมืองเชียงใหม่ที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น 13 ค่ำเดือน 4 ปีวอก เพื่ออธิษฐานขอพรให้การจัดงานเฉลิมฉลองสถาปนาเมืองเชียงใหม่ครบ 720 ปีดำเนินไปด้วยความสำเร็จเรียบร้อย โดยจัดพิธีบวงสรวงท่ามกลางเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก