f

ปางช้างแม่สา จัดงานวันช้างไทย ครั้งที่ 17 สืบสานสายพันธุ์ช้างไทยให้ยั่งยืน

ปางช้างแม่สา จัดงานวันช้างไทย ครั้งที่ 17 สืบสานสายพันธุ์ช้างไทยให้ยั่งยืน

ปางช้างแม่สา จัดงานวันช้างไทย ครั้งที่ 17 สืบสานสายพันธุ์ช้างไทยให้ยั่งยืน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กระตุ้นให้เกิดความรักมีใจอนุรักษ์สืบสานสายพันธุ์ช้างไทยให้คงอยู่ในวิถีการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมต่อไป

บ่ายวันที่ 13 มี.ค.59 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.ชม.เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานสายพันธุ์ช้างไทย ครั้งที่ 17 สืบสานสายพันธุ์ช้างไทยให้ยั่งยืน ที่ปางช้างแม่สา เลขที่ 101 หมู่ที่ 9 ต.แม่แรม อ.แม่ริม โดยมีนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาด จ.ชม. นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอแม่ริม ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมงานคึกคัก ซึ่งช้างไทยถือเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของชาติ อยู่คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยมาช้านาน ความสำคัญของช้างไทยมีหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการท่องเที่ยว ด้านการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของช้างไทยรัฐบาลจึงได้ประกาศให้ วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันช้างไทย และในปีพุทธศักราช 2559 นี้ ยังนับเป็นปีมงคลครบรอบการก่อตั้งปางช้างแม่สา 40 ปี จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ร่วมกับปางช้างแม่สาสนับสนุนการจัดงานวันช้างไทย ในงานมีการแสดงการกินสะโตกอาหารช้างอันยิ่งใหญ่ของช้างกว่า 70เชือก พิธีบายศรีสู่ขวัญ และผูกงาช้าง โครงการ มัคคุเทศก์เติมความฝัน ปันความรักให้น้องครั้งที่ 16 จากสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ การวาดภาพโดยช้างแสนรู้ ขบวนแห่อันตระการตา และชมการสาธิตงานศิลปหัตถกรรมเชิงช่างสล่าเมืองจากชมรมเพื่อนสล่าล้านนา มีซุ้มความรู้และแสดงพันธุ์ไม้ จากสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ซุ้มแสดงสินค้าจากโครงการหลวงหนองหอย พิธีมอบรางวัลควาญช้างดีเด่น ปางช้างแม่สา ซอพื้นเมือง จากพ่อครูบุญศรี รัตนัง มีมุมม้าแคระ มุมศิลปะและความรู้ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนอกจากนี้ปางช้างแม่สายังได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน100,000 บาทให้กับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้างคณะสัตวแพทย์ศาสตร มช.เพื่อเป็นการวิจัยพัฒนาในการอนุรักษ์ช้างไทยต่อไปอีกด้วย