f

จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559

จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559

จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559

วันนี้ (31 มี.ค. 59) เวลา 09.00 น. จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำณิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 ประจำปี 2559 และงานวันข้าราชการพลเรือน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งวันที่ 31 มีนาคม ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชสมัยแห่งการครองราชย์นั้น ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งในด้านการศาสนา การศึกษา และอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง ภายในพิธีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้วางพานพุ่มถวายราชสักการะ และนำกล่าวถวายอาศิรวาทราชสดุดี มีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการดีเด่นจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ พันตำรวจเอกวรพงศ์ คำลือ พันตำรวจเอกภาณุวัฒน์ บัวชาติ พันตำรวจโทผดุงเกียรติ ปัณฑรนนทกะและนายสมพงศ์ พรมจันทร์ ส่วนข้าราชการที่มีผลงานดีเด่นและได้รับการพิจาราณาคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2558 จำนวน 5 ท่านได้แก่ นางรสชรินทร์ คำโพธิ์ นางสาวอรวรีย์ ฟองจันทร์ นายเกรียงไกร ปู่ยี่ นายณัฐชานนท์ หมั่นเขตกิจ และนายธาตรี วีรเดชะ ซึ่งจะเดินทางเข้ารับรางวัลเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติในงานวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายนนี้ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร