f

จังหวัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์

จังหวัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมหารือแนวทางหารือจัดกิจกรรมสงกรานต์ปลอดภัยส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสร้างวินัยจราจรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่เมืองของชาวเชียงใหม่

          สายวันที่ ๒๙ มี.ค.๕๙ที่ห้อง ชั้น ๒ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ถนน ตำบล อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานตำรวจของจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

พลตำรวจตรีมนตรี สัมบุณณานนท์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดนโยบายในการรณรงค์ ๗ วันแห่งความสุข โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ด้วยการเน้นการแต่งกายการเล่นน้ำอย่างสุภาพ งดการดื่มการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะเล่นสงกรานต์ รถบรรทุกน้ำ ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงส่งเสริมภาพลักษณ์กิจกรรมส่งเสริมทางวัฒนธรรม การเป็นเจ้าภาพที่ดี และรณรงค์ลดอุบัติเหตุ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดร่วมกันจัดงาน มีการปล่อยแถวกวาดล้างและสร้างวินัยจราจร ซึ่งจะเน้นคูเมืองและจุดต่อเนื่อง ถนนห้วยแก้ว หอประชุมนานาชาติ ซึ่งจะเน้นการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนและละเมิดจนเกิดความเสียหายและการสูญเสีย ซึ่งเป็นไปตามตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากกองบิน ๔๑ กองทัพอากาศในการเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้การจราจรผ่านเข้าออกในเส้นทางเข้ากองบิน ๔๑ ได้โดยไม่ต้องมีบัตรอนุญาตผ่าน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความประหยัดให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในระหว่างวันที่ ๑๓ ถึง ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐น. ถึง ๒๒.๐๐น. อีกด้วย

โดยกำหนดการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๖.๓๐น. ถึง ๑๙.๐๐น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มด้วยการแสดงชุดที่ ๑ ต่อด้วยพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่ เสร็จแล้วร่วมชมนิทรรศการจากภาคีต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงาน ก่อนเปิดงานจะมีการกล่าวถึงการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจัดงาน เสร็จแล้วจะเป็นพิธีเปิดงานและปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ออกจากถนนท่าแพออกไปตามเส้นทางต่าง ๆ รอบตัวเมืองเชียงใหม่ เป็นเสร็จสิ้นกิจกรรม