f

งานแถลงข่าวเปิดตัว “ซุยยากุ” ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารสกัดจากน้ำพลูคาว

เปิดตัว”ซุยยากุ” ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารสกัดจากน้ำพลูคาว ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมไทยปี 2561 โดยบริษัท CMH เชียงใหม่โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งจัดขึ้นที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ภายในงานมีการบรรยายข้อมูลและให้ความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของน้ำพลูคาวจากผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งยังให้ความรู้จาก สวทช เรื่องการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทยสำหรับผู้ผลิตที่สนใจอีกด้วย