f

งานเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 14

[huge_it_gallery id=”7″]

งานเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 14

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ และสมาคม ชมรม ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน เทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 14 อย่างยิ่งใหญ่ ณ ถนนวิชยานนท์ จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 10.00 น. นายปวิณ  ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 14 ณ ถนนวิชยานนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ที่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน ได้จัดเทศกาลตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่ และได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกับภาครัฐ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน และแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงตรุษจีน เทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 14 ได้เดินทางเข้าไปแวะเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีน และเพื่อก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

ทั้งนี้ งานเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 14 จะเน้นความเป็นศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน การแสดงเชิดสิงโต 5 มณฑล ได้แก่ ฮากกา ไหหนำ กวางตุ้ง กวางเจา การเชิดมังกรไฟ มีการประกวด ตี๋-หมวย สวยเก่ง และ MISS CHIANGMAI CHINA TOWN 2016 การออกร้านจำหน่ายสินค้าของชุมชนตรอกเล่าโจ้ว ตลาดต้นลำไย ตลาดวโรรส การจัดนิทรรศการต่างๆ และกิจกรรมบันเทิงต่างๆ อีกมากมาย