f

คนเชียงใหม่ร่วมใจทำความดีถวายในหลวงประจำเดือน มีนาคม 2559

การทำบุญตักบาตร ในโครงการ คนเชียงใหม่ร่วมใจทำความดีถวายในหลวงประจำเดือน มีนาคม 2559 ณ บริเวณหน้าศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (7 มีนาคม 59) เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ตามโครงการ “คนเชียงใหม่ร่วมใจทำความดีถวายในหลวง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่ดำเนินกิจกรรมทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีข้าราชการและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดปี พ.ศ.2559 แล้วนำข้าวสารอาหารแห้งมอบให้โรงเรียนที่มีนักเรียนพักนอน ซึ่งในเดือนถัดไปจะจัดขึ้นในวันที่  4 เมษายน 2559