กิจกรรมไลฟ์ชวนคุณหุ่นสวย ด้วยมิสคลีนฟู๊ดส์ สัปดาห์ที่สอง

เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ทีมงานไลฟ์และทีมงาน MsClean Food ได้ไปส่งมอบความสุขให้กับชาวออฟฟิศ ที่ได้ร่วมสนุกในกิจกรรม “ไลฟ์ชวนคุณหุ่นสวย ด้วยมีสคลีนฟู๊ด” ในสัปดาห์ที่สอง ได้แก่ ทีมงานร้าน “A White Coffee” โดยได้รับผลิตภัณฑ์อาหารคลีนเพื่อสุขภาพ