Rainy Live อร่อยยกกล่อง ฟินทั้งออฟฟิศ สัปดาห์ที่ 4

Rainy Live อร่อยยกกล่อง ฟินทั้งออฟฟิศ สัปดาห์ที่ 4 แจกจริง ฟินจริง และฟินกันไปแล้วสำหรับสองออฟฟิศ ในสัปดาห์ที่สี่ สัปดาห์สุดท้ายสำหรับการร่วมสนุก “สำนักงาน

Rainy Live อร่อยยกกล่อง ฟินทั้งออฟฟิศ สัปดาห์ที่ 3

Rainy Live อร่อยยกกล่อง ฟินทั้งออฟฟิศ สัปดาห์ที่ 3 แจกจริง ฟินจริง และฟินกันไปแล้วสำหรับสามออฟฟิศ ในสัปดาห์ที่สาม “งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์

Rainy Live อร่อยยกกล่อง ฟินทั้งออฟฟิศ สัปดาห์ที่ 2

Rainy Live อร่อยยกกล่อง ฟินทั้งออฟฟิศ สัปดาห์ที่ 2 ฟินกันไปแล้วสำหรับออฟฟิศที่สอง “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่” ที่ร่วมสนุกกับกิจกรรม Rainy Live อร่อย

Summer Live อร่อยยกถัง ฟินทั้งออฟฟิศ สัปดาห์ที่ 1

Summer Live อร่อยยกถัง ฟินทั้งออฟฟิศ สัปดาห์ที่ 1 ฟินกันไปแล้วสำหรับออฟฟิศแรก “บริษัท นครพิงค์เวอร์คช็อพ” ที่ร่วมสนุกกับกิจกรรม Summer Live อร่อยยกถัง